Badanie ankietowe

Szanowni Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, zgodnie z zarządzeniem nr 50/2017 Rektora UWM w Olsztynie, w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 realizowana jest kolejna edycja badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".

Termin przeprowadzenia badania w semestrze zimowym: 28 stycznia 2019-28 lutego 2019.

Termin przeprowadzenia badania w semestrze letnim: 11 czerwca 2019-23 września 2019.

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego kwestionariusza ankiety zamieszonego w aplikacji Usosweb.

Zakresem badania objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy oraz studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów.

Zapraszam wszystkich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz przekazania informacji zwrotnej dotyczącej jakości realizowanych zajęć dydaktycznych celem poprawy jakości kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka i Ratownictwo medyczne.

Wasze spostrzeżenia są bardzo ważne w procesie poprawy tego, co jeszcze jest niedoskonałe.

Ankieta jest anonimowa.

Zachęcam do licznego udziału w ankiecie.

Serdecznie pozdrawiam

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan