DYPLOMATORIUM

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się pierwsze uroczyste Dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Prorektor ds. Collegium Medicum UWM prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz,  Wiceprezydent Miasta Olsztyna Jarosław Słoma, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Wasiński, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Prodziekan Wydziału Nauk o Środowisku, Przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej, Przedstawicielki Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Przedstawiciele olszyńskich szpitali, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Zastępca Komendanta Miejskiej Policji, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny. Dyplomy ukończenia studiów wręczono 88 absolwentom.

Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrody otrzymali: mgr Katarzyna Pierzchała, lic. Joanna Wojtyniak, lic. Karina Tomala, lic. Michał Achranowicz. Nagrodami uhonorowano także lic. Adriannę Pędziwiatr oraz lic. Hannę Bujko za wyróżnione prace licencjackie oraz mgr Katarzynę Pierzchałę za wyróżnioną pracę magisterską.

W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę i odebrali dyplomy.

Wykład pt. „Mistrz w zawodzie” wygłosiła Dziekan WNoZ i jednocześnie Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Kierownik Katedry Pulmonologii dr hab. n. med.  Anna Doboszyńska, prof. UWM. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przysłał list skierowany do absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, który odczytała Pani Dziekan dr n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM.

W imieniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego list odczytał Prorektor ds. Collegium Medicum UWM prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

Na zakończenie przedstawiciele absolwentów kierunku dietetyka, ratownictwo-medyczne oraz pielęgniarstwo wygłosili okolicznościowe przemówienia w których dziękowali zarówno nauczycielom akademickim, jak i rodzicom za pomoc w czasie trudnych lat studiów, a kolegom za wspólne lata nauki, zabawy, za wszystkie dobre i złe chwile i za przyjaźnie na zawsze.