KOMUNIKAT nr 6/2017 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

 

 

KOMUNIKAT nr 6/2017

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UWM W OLSZTYNIE INFORMUJE, ŻE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 WYBORÓW SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU JEST NASTĘPUJĄCY:

 

DZIEKAN

 Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

 

 

PRODZIEKANI

 Prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika – Prodziekan ds. rozwoju

 Dr n. med. Olga Bielan – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

 

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM