Nowy wykaz czasopism opublikowany przez MNiSW

MNiSW opublikowało nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To, obok wykazu wydawnictw, drugi kluczowy zestaw, na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej.

Nowy wykaz czasopism znaleźć można na stronie.