OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Przedstawia harmonogram zebrań wyborczych do Rad Wydziału oraz do Senatu w dniu 15 września 2017 r.:

 a) pracownicy nie będący nauczycielami (wybory do Rad Wydziału)

8:00 - Wydział Lekarski

8:30 - Wydział Nauk o Zdrowiu

 b) nauczyciele akademiccy z Wydziału Lekarskiego (bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

9:30 – wybory do Rady Wydziału

10.00 – wybory do Senatu

 c) nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk o Zdrowiu (bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

10:30 – wybory do Rady Wydziału

11.00 – wybory do Senatu

 d) studenci (wybory do Rad Wydziału)

12:00 - Wydział Lekarski

12:30 - Wydział Nauk o Zdrowiu

 e) doktoranci

13:00 - Wydział Lekarski

 

Wybory odbędą się w salach 306 i 307 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM