OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

informuje, że:

zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Dziekana Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 1300 w sali 306 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny). Bezpośrednio po wyborze Dziekana-Elekta, w miejscu podanym wyżej, odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów do wyborów Prodziekanów Wydziału Lekarskiego, a następnie przedstawiciela do Senatu.

 

zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 1530 w sali 107 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny). Bezpośrednio po wyborze Dziekana-Elekta, w miejscu podanym wyżej, odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów do wyborów Prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu, a następnie przedstawiciela do Senatu.

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM