OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Informuje, że zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawiciela do Senatu z grona nauczycieli akademickich (bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) z Wydziału Nauk o Zdrowiu odbędzie się w dniu  22 września 2017 r. o godz. 1230 w sali 306 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM