OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Przedstawia harmonogram zebrań wyborczych do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz do Senatu w dniu 29 września 2017 r.:

a) nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk o Zdrowiu (bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego):

8:30 – wybory do Rady Wydziału

9:00 – wybory do Senatu

 

 

Wybory odbędą się w salach 306 i 307 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

 

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM