Podziękowania

Szanowni Państwo

W imieniu własnym oraz Collegium Dziekańskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, składam serdeczne podziękowania grupie pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych - Mentorów, którzy z wielkim zaangażowaniem, otwartością i w sposób bardzo profesjonalnie otoczyli opieką studentów programu Erasmus plus realizujących praktyki zawodowe w języku angielskim w podmiotach leczniczych na terenie miasta Olsztyn w semestrze letnim roku akad. 2018/2019. Atmosfera edukacyjna stworzona przez Dyrekcję podmiotów leczniczych, pielęgniarki/położne oddziałowe oraz Państwa zaangażowanie na poszczególnych stanowiskach pracy sprawiły, że studenci – obcokrajowcy ocenili pobyt na Wydziale Nauk o Zdrowiu bardzo wysoko, pokonaliśmy pierwsze bariery organizacyjne, jesteśmy otwarci i gotowi na kolejne wyzwania.

Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w organizację pierwszych praktyk zawodowych dla studentów programu Erasmus plus na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w szczególności opiekunom-Mentorom studentów z:

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie: mgr Izabeli Tańskiej, mgr Anecie Kinig

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie: mgr Mateuszowi Ząbczyk, mgr Barbarze Miłośnickiej, Jolancie Pieloch, Wiolecie Zakrzewskiej, Angelice Olbryś, Iwonie Kowalczyk-Karwowskiej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie: mgr Jowicie Dubel, mgr Beacie Binek, mgr Sylwii Kowalskiej, mgr Beacie Dołżyckiej i Beacie Obrębskiej

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie: mgr Joannie Rad

 

Liczę na dalszą owocną współpracę.

Z pozdrowieniami

Aleksandra Gutysz-Wojnicka