Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Dodatku Motywacyjnego

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Dodatku Motywacyjnego, na którym dokonano podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020. Podział funduszu przeprowadzony został na podstawie Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 (Uchwała nr 39/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UWM w Olsztynie z dnia 9 listopada 2017 r.).

Anonimowa lista pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu (wg identyfikatorów z systemu AOONA), którym przyznana została podwyżka projakościowa, znajduje się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu.