Praktyki w ramach programu Erasmus +

 
 
 
Szanowni Studenci,
Uprzejmie informuję, że do 10 stycznia 2019 roku włącznie przyjmowane będą zgłoszenia studentów WNoZ na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus plus na rok akademicki (2018/2019). Praktyki te muszą zakończyć się do 30 września 2019 roku.  
Natomiast zgłoszenia na wyjazd na praktyki studentów-absolwentów WNoZ (studenci ostatniego roku danego poziomu i kierunku studiów) przyjmowane będą do dnia 12 kwietnia 2019 roku.  
 
Kandydaci zgłaszają wyjazd na praktykę (SMT) do Wydziałowego koordynatora Erasmus plus dr Aleksandra Gutysz-Wojnickiej. 
Opis procesu rekrutacji i wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWM http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji
 

Koordynator Wydziałowy Erasmus plus