Procedura badania ankietowego

Szanowni Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, zgodnie z zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie, w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 realizowana jest kolejna edycja badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".

Termin przeprowadzenia badania: 11 czerwca 2018-23 września 2018.

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego kwestionariusza ankiety zamieszonego w aplikacji Usosweb.

Zakresem badania objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy oraz studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów.

Zapraszam wszystkich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz przekazania informacji zwrotnej dotycząścej jakości realizowanych zajęć dydaktycznych celem poprawy jakości kształćenia na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka i Ratownictwo medyczne.

Wasze spostrzeżenia są bardzo ważne w procesie poprawy tego, co jeszcze jest niedoskonałe.

Ankieta jest anonimowa.

Zachęcam do licznego udziału w ankiecie.

Serdecznie pozdrawiam

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan