Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz w gronie laureatów nagrody specjalnej dla wybitnych przedstawicieli ochrony zdrowia

Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz w gronie laureatów nagrody specjalnej dla wybitnych przedstawicieli ochrony zdrowia

20 marca 2018 r. w obecności Ministra Zdrowia Pana prof. Łukasza Szumowskiego nastąpiło uhonorowanie nagrodami specjalnymi wybitnych przedstawicieli ochrony zdrowia w uznaniu za codzienną pracę na rzecz chorych, kierowanie się nieskazitelnymi zasadami, zaangażowanie i wrażliwość.

Wśród laureatów znalazł się Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n.med. Wojciech Maksymowicz.
  Wyróżnienie otrzymali także:

- Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
- Ewa Błaszczyk, twórczyni fundacji „Akogo?" i Kliniki Budzik,
- Dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
- Maria Dziura, dyrektor szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie,
- Prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- Prof. Adam Maciejewski z Centrum Onkologii w Gliwicach,
- Dr Beata Małecka – Libera, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia,
- Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność,
- Dr Jarosław Pinkas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o.,
- Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.