RADA WYDZIAŁU

W dniu 26 października 2017 roku o godz. 15:00 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu. Członkowie Rady zaopiniowali wnioski o utworzenie nowych stanowisk, zatrudnienie nowych nauczycieli, powołali komisje wydziałowe oraz podjęli decyzje dotyczące innych spraw organizacyjnych Wydziału.