Spotkanie z Kolegium Rektorskim

 

W dniu 29 maja 2019 roku na prośbę władz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego odbyło się spotkanie prorektorów: dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego, dr hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM oraz dr hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM z pracownikami i studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na tym spotkaniu Rektorzy przedstawili założenia nowego statutu Uczelni, wynikające z wprowadzenia Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz wyjaśnili kwestie dotyczące planowanych zmian w funkcjonowaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Dzika
Kierownik Katedry Biologii Medycznej
I Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14c
tel. 89 524 61 18, fax 89 524 61 16
kom. +48 601 553 152