Wizyta profesora WenChieh Chena na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W dniach 15-26 kwietnia 2019 roku Wydział Nauk o Zdrowiu gościł profesora wizytującego WenChieh Chen z Department of Dermatology and Allergy, Technische Universität München w Monachium, Niemcy, specjalistę w zakresie dermatologii, immunologii, alergologii i parazytologii. W ramach pobytu Profesor odbył spotkania z władzami Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Biologii Medycznej z przedmiotów Mikrobiologia i parazytologia dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Profesor WenChieh Chen wygłosił również wykład otwarty pt: Endosymbiosis in dermatology na zaproszenie Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. W czasie wizyty Profesor WenChieh Chen wraz z pracownikami naukowymi Katedry Biologii Medycznej oraz Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dyskutowali i przygotowywali wspólny projekt badawczy, o którego finansowanie będą się ubiegać w ramach grantów europejskich. Profesor W. Chen był również gościem na Balu Licencjackim studentów kierunków Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo Medyczne.