Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego i lektorat

Szanowni Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji przedmiotów wychowanie fizyczne i lektorat.

Na wychowanie fizyczne zapisują się studenci I roku  kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz drugi rok dietetyki, na lektorat studenci I roku wszystkich kierunków.