Zebranie Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

informuje, że:

zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 1030 w sali 14 Centrum im. E. Behringa (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny). Bezpośrednio po wyborze Dziekana-Elekta, w miejscu podanym wyżej, odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów do wyborów Prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu, a następnie przedstawiciela do Senatu.

 

 

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM