Wykaz Opiekunów Roku

STUDIA STACJONARNE

Opiekun I roku

dr Katarzyna Kubiak
Katedra Biologii Medycznej
Wydziału Nauk o Zdrowiu

UW-M w Olsztynie
ul. Żołnierska 14C/14
tel.(+48) 89 524 61 21

 


Opiekun II roku

dr n. med. Wojciech Matuszewski 
Katedra Chorób Wewnętrznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-082 Olsztyn
tel. +48 89 538 63 67

 


Opiekun III roku

dr inż. Anna Kozłowska
Katedra Fizjologii Człowieka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30 18, 10-082 Olsztyn
tel. +48 89 524 53 11