Wykaz Starostów Roku

I rok

  • Starosta Grubba Angelika
  • Zastępca Martyna Homza

 

II rok

 

  • Starosta Małgorzata Szlachetka
  • Zastępca Arkadiusz Gużewski 

 


 

III rok

 

  • Starosta Skonieczna Marta