Katedra Medycyny Laboratoryjnej - main photo

  • Katedra Medycyny Laboratoryjnej została powołana decyzją Senatu dnia 1 marca 2011 roku pod nazwą Katedry Analityki Medycznej.
  • Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Marek Kajetan Jurkowski, prof. UWM.
  • Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego, a także na kierunku Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo.
  • Główny profil naukowy Katedry to poszukiwanie markerów prognostycznych w wybranych schorzeniach nowotworowych.
  • Do większych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry należy utworzenie ćwiczebnego laboratorium analitycznego dla studentów.
  • W ramach Katedry przewidziane jest utworzenie Zakładu Biochemiki Klinicznej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. W planach dotyczących rozwoju Katedry znajduje się także utworzenie Pracowni Serologii i Diagnostyki Molekularnej.