Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ul. Żołnierska 14 C, 10-561 Olsztyn

tel. 696-076-764; 895246154

ekupcewicz@wp.pl