Studenckie Koła Naukowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr Katarzyna Kubiak

 

 

Studenckie Koło Anatomiczne

przy Katedrze Anatomii

Opiekun koła:  dr n. med. Anna Żurada

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Pediatrii

przy Katedrze Pediatrii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Piotr Jurkowski, prof. UWM

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu

przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Opiekun koła:  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

Patrz więcej...


 

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos

przy Katedrze Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Onkologii

przy Katedrze Onkologii

Opiekun koła:  dr n. med. Monika Rucińska

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

przy Katedrze Medycyny Ratunkowej

Opiekun koła:  dr n. med. Rakesh Jalali

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"

przy Katerze Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Leszek Gromadziński

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Neurochirurgii

przy Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

Opiekun koła:  dr n. med. Monika Barczewska

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych

przy Katedrze Fizjologii Człowieka

Opiekun koła:  prof. dr hab. Mariusz Majewski

Patrz więcej...


Studenckie Koło Kardiologiczne

przy Katedrze Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Opiekun koła:  dr n. med. Jerzy Górny

Patrz więcej...


Studenckie Koło Patomorfologiczne

przy Katedrze Patomorfologii

Opiekun koła: lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji

przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym

przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Anna Abramczyk, prof. UWM

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

przy Katedrze Pielęgniarstwa

Opiekun koła:  mgr piel. Zofia Jurczyk

Patrz więcej...


Studenckie Koło Nefrologiczne

przy Katedrze Klinice Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii

Opiekun koła:  lek. Norbert Kwella

Patrz więcej...


Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze

przy Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa

Opiekun koła: dr n. med. Tomasz Waśniewski

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej

przy Katedrze Chirurgii

Opiekun koła:  lek. Michał Puliński

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"

przy Katedrze Biologii Medycznej

Opiekun koła:  dr n. biol. Katarzyna Kubiak

Patrz więcej...


Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego

przy Katedrze Pulmunologii i Infekcjologii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Patrz więcej...


Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne

przy Katedrze Pediatrii Klinicznej

Opiekun koła:  dr n. med. Wanda Badowska

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgiczne

przy Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

Opiekun koła:  prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej

przy Katedrze Chirurgii Ogólnei i Małoinwazyjnej

Opiekun koła: dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Patofizjologii

przy Katedrze Patofizjologii

Opiekun koła: dr n. med. Joanna Haraźna

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroenterologicznej

przy Katedrze Chirurgii

Opiekun koła: dr n. med. Maciej Biernacki

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej "Psychotropiciele"

przy Katedrze Psychiatrii

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Farmakologii

przy Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Opiekun koła: dr n. farm. Michał Majewski

Patrz więcej...


Studencki Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej

przy Katedrze Radiologii

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM

Patrz więcej...