Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

 

1)      dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa – przewodnicząca,

2)      dr n. med. Olga Bielan – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia,

3)      dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka,

4)      dr n. med. Ewa Kupcewicz,

5)      dr n. med. Katarzyna Myszka – Podgórska,

6)      mgr Justyna Choromańska,

7)      mgr Maria Kwiatkowska – sekretarz,

8) przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego