Sprawozdania/Raporty

Sprawozdanie z przyczyn tzw. "odsiewu" studentów I lat studiów

Sprawozdanie z lat 2016-18

 

Karta samooceny Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Raport samooceny rok akademicki 2017-18

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki.Sprawozdanie z analizy uzyskanych wyników badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Rok akademicki 2017/2018

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Semestr zimowy 2017/2018

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Karty samooceny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki.

Raporty "Losy zawodowe absolwentów":