Sprawozdania/Raporty

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Semestr zimowy 2017/2018

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Karty samooceny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki.

Raporty "Losy zawodowe absolwentów":