Komisja ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminu Dyplomowego

Skład Komisji ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 
i Egzaminu Dyplomowego

  

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Marek K. Jurkowski, prof. UWM

Z-ca Przewodniczącego:

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

Członkowie:

dr n. med. Aleksandra Gutysz–Wojnicka

dr n. med. Ewa Kupcewicz

dr n. med. Ropert Ropiak

prof. dr hab. inż. Lidia Maria Wądołowska

Sekretarz:

mgr Blanka Biedrzycka-Wolszczak