Rada Programowa na Kierunku Ratownictwo Medyczne

Skład Rady Programowej kierunku Ratownictwo medyczne

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Ewa Dzika

Członkowie:

dr hab. n. med. Jan Blacha, prof. UWM

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM

dr n. med. Lidia Glinka

dr Anna Kozłowska

lek. Joanna Manta

mgr Agnieszka Hryniewicka

mgr Mariusz Grażewicz

mgr Tadeusz Miłowski

mgr Małgorzata Lepczyńska

Przedstawiciele studentów:

Hubert Archacki

Marcin Chmiel

Monika Przywoźna

Przedstawiciel absolwentów:

mgr Justyna Choromańska

Sekretarz:

            mgr Karolina Walczak