Władze wydziału

Władze Wydziału o Zdrowiu:

I ZASTĘPCA DZIEKANA 

prof. dr hab. Ewa Dzika

  Prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

dr n. med. Olga Bielan

 Dr n. med. Olga Bielan

 

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 1. prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika- i Zastępca Dziekana Wydziału/Przewodnicząca Rady Wydziału
 2. dr n. med. Olga Bielan- Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 3. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
 4. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
 5. dr hab. n. med. Alina Minarowska, prof. UWM
 6. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
 7. dr hab. n. med. Marek K. Jurkowski
 8. dr Katarzyna Kubiak
 9. mgr Katarzyna Pątkowska
 10. Grzegorz Wasilewski
 11. Monika Woltmanowska
 12. Krzysztof Sikora

Członkowie z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz
 2. dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM
 3. dr n. med. Joanna Białkowska

Przedstawiciel związków zawodowych:

 1. dr Anita Mikołajczyk

  

Godziny konsultacji:

 Dr n. med. Olga Bielan – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia- wtorki w godzinach 8.00-9.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Dziekanatu)