Władze wydziału

Władze Wydziału o Zdrowiu:

DZIEKAN

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

  Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

 

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Ewa Dzika

  Prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika – Prodziekan ds. rozwoju

dr n. med. Olga Bielan

 Dr n. med. Olga Bielan – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

 

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 

 1. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM- Dziekan Wydziałi/Przewodnicząca Rady Wydziału
 2. Prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika- Prodziekan ds. rozwoju
 3. dr n. med. Olga Bielan- Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 4. dr hab. n. med. Marek K. Jurkowski, prof. UWM
 5. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
 6. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
 7. dr Katarzyna Kubiak
 8. mgr Katarzyna Pątkowska
 9. Grzegorz Wasilewski
 10. Monika Woltmanowska
 11. Krzysztof Sikora

Członkowie z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz
 2. dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM

Przedstawiciel związków zawodowych:

 1. dr Anita Mikołajczyk

 

 

Godziny konsultacji:

 Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM- czwartki w godzinach 14.30-17.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z panią kierownik Dziekanatu)

 Dr n. med. Olga Bielan – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia- wtorki e godzinach 8.00-9.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Dziekanatu)