Koordynatorzy przedmiotów

-Disaster Medicine - Kierunek Lekarski rok V - semestr zimowy - zajęcia w języku angielskim -Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM

-Dydaktyka- Kierunek Ratownictwo Medyczne rok I - semestr zimowy - Koordynator mgr. Tadeusz Miłowski

-Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Kierunek ratownictwo medyczne rok II - semestr zimowy - Koordynator dr n.med. Rakesh Jalali, Dr Paweł Jastrzębski

-Medycyna Katastrof - Kierunek Ratownictwo medyczne rok II - semestr zimowy - Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM, Dr Paweł Jastrzębski

-Medycyna Ratunkowa 1/2 Kierunek lekarski rok V - semestr zimowy - Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM

- Medycyna Ratunkowa 2/2 - Kierunek Lekarski rok VI - semestr letni -Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM, dr n.med. Rakesh Jalali

- Medycyna Ratunkowa cz.2 - Kierunek Ratownictwo medyczne rok III - semestr zimowy -Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM

-Medycyna Ratunkowa cz.3. - Kierunek Ratownictwo medyczne rok III - semestr letni - Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM

-Medycyna Ratunkowa cz.1. Kierunek Ratownictwo medyczne rok III - semestr zimowy -Koordynator dr hab n.med. Andrzej  Zawadzki, prof. UWM

- Medyczne czynności ratunkowe cz.1 -Kierunek ratownictwo medyczne rok I - semestr letni- Koordynator dr n. med. Robert Ropiak

- Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy - Kierunek Ratownictwo medyczne rok III - semestr - zimowy - Koordynator mgr Tadeusz Miłowski

- Pierwsza pomoc - Kierunek Dietetyka rok I - semestr letni - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak

- Pierwsza pomoc - Kierunek Ratownictwo medyczne rok I - semestr zimowy - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak 

- Pierwsza pomoc przedmedyczna - Kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, WBZ, rok I - semestr zimowy - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak 

- Podstawy Ratownictwa Medycznego 1/2 - Pierwsza pomoc w stanach nagłych, Kierunek Pielęgniarstwo rok I,semestr zimowy - - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak 

- Podstawy Ratownictwa Medycznego 2/2 - Kierunek Pielęgniarstwo III rok - semestr zimowy - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak 

- Ratownictwo przedmedyczne - Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne WPiA- semestr letni - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak 

- Ratunkowe umiejętności kliniczne cz.1- Kierunek ratownictwo medyczne rok II - semestr letni - Koordynator dr n.med. Robert Ropiak