Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii - main photo

Katedra Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii została powołana 26 czerwca 2009 roku na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM nr 223 z dnia 26.06.2009 r.

Zmiana nazwy została uchwalona 1 października 2013 roku zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM nr 285 z dnia 24.09.2013 roku na Katedrę Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii. 

W skład zespołu pracowników wchodzą specjaliści praktycy z różnych dziedzin medycznych. Ogólna tematyka działalność naukowej Katedry Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii koncentrują się wokół zagadnień monitorowania stanu zdrowia populacji,  promocji, profilaktyki, ekonomiki w ochronie zdrowia, systemów organizacyjnych ochrony zdrowia oraz epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych. 

Badania naukowe realizowane w Katedrze Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii:

- Problemy zagadnień wewnątrzszpitalnych, metody zarządzania placówkami opieki zdrowotnej oraz determinantami poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

- Zagadnienia ginekologii onkologicznej, ginekologii endokrynologicznej oraz zdrowia publicznego.

- Badania wpływu lipopolisacharydu (LPS) pałeczek Salmonella na wybrane substancje biologicznie czynne związane z występowaniem chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych w wybranych modelach doświadczalnych.

- Salmonella spp. problemem zdrowia publicznego - analiza porównawcza z wykorzystaniem spektrometrii mas struktury lipopolisacharydów (LPS) pałeczek Salmonella   pozyskanych od chorych i nosicieli z województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014 - 2017