Samorząd Studencki

 

 

 Samorząd Studencki

Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego:

Grzegorz Wasilewski +48 697 417 077

 

Wicerzewodnicząca:

  1. Monika Woltmanowska
     

Delegat do RUSS

  1. Marta Skonieczna

Członek Prezydium RWSS:

1. Ada Górska

2. Marta Wilk