Zarząd Oddziału PTP w Olsztynie

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie w składzie:
Przewodnicząca
- dr n. med. Ewa Kupcewicz
V-ce przewodnicząca - dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa
Sekretarz - mgr piel. Zofia Jurczyk
Skarbnik - dr n. med. Olga Bielan
Członek - mgr piel. Adrianna Rożniecka – Hełmińska

Siedziba: Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Żołnierska 14 C, 10-561 Olsztyn