Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Skład Komisji ds. Monitorowania Losów Absolwentów

 

Przewodnicząca:

 

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Z-ca Przewodniczącej:

 

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

Przedstawiciel OIPiP:

 

mgr Maria Danielewicz

 

Członkowie:

 

dr hab. inż. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM

 

dr n. med. Aleksandra Gutysz - Wojnicka

 

mgr Ewa Doroszkiewicz

 

mgr Tadeusz Miłowski

 

Sekretarz:

 

lic. Marta Kamińska

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty wytworzone podczas posiedzeń Komisji:

 

  1. Raport z badania ankietowego "Studia z perspektywy absolowenta UWM w Olsztynie
  2. Raport losy absolwentów z lat 2014-15
  3. Raport losy sbsolwentów z lat 2013-14